Színitanoda

 

 

A színi tanodában a beszédtechnika, helyes kiejtés, légzéstechnika, különböző szituációs gyakorlatokon keresztül a probléma felismerő – megoldó készség, a kommunikációs készség, a szövegértés fejlesztése az elsődleges. Koncentráció és figyelem megosztás készsége. Az önkifejező készség fejlesztése, az önbizalom növelése, a beilleszkedés és elfogadás erősítése. A drámapedagógiai játékok minden korosztályban nagy hangsúlyt kapnak. Emellett Tóth Andrea táncpedagógus segítségével sajátíthatják el a növendékek a klasszikus tánc alapjait, amit később a társastánc és a musical tánc alapjaival, elemeivel egészítünk ki. A színi tanodában a hangképzésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A növendékek a hangképzés alapjai mellett, segítséget kapnak különböző versenyekre való felkészülésben, illetve a Stúdió felkészülésnek megfelelően is benevezi növendékeit megmérettetésekre, akár ének, próza vagy tánc kategóriában is.

A foglalkozások az életkor sajátosságait figyelembe véve, vannak összeállítva. A játékok, amik akár egy-egy feladatot, vagy csapatépítést is szolgálhatnak, minden korosztályban (felnőtteknél is!) részét képezik a foglalkozásnak!

További lehetőségek :Játékos számtan nagy csoportos ovisoknak, első osztályosoknak!

Vidám hangulatban ismerkedhetnek meg a növendékek a számok világával és sajátíthatják el az összeadás; kivonás; szorzás és osztás alapjait!

Rengeteg játék, mozgás, ritmikai gyakorlat!

A gyerekeknek és szüleiknek lehetősége nyílik betekinteni a színi tanodás növendékek munkájába is, így a tanfolyam végén eldönthetik, hogy a következő tanévben csatlakoznak-e csoporthoz.

Évenkénti vizsga lehetőséggel! A sikeresen vizsgázók Színházi tagság lehetőséget kapnak.

Bővebb felvilágosítás: Dévényi Judit Tel: +3670/3267917, vagy veronilla5@gmail.com email címen, facebook: Veronilla Stúdió