Rólunk

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából fenntartónk, Budapest XXI. Kerülete, Csepel Önkormányzata létrehozta az Összetartozás Háza Trianon Emlékkiállítást, melynek üzemeltetője a Csepeli Városkép Kft.  

Kulturális helyszínünk elsősorban a Trianon 100 történeti kiállítás otthona, melynek célja a nemzeti összetartozás érzésének erősítése leendő látogatóink körében. Célunk, a trianoni trauma feldolgozásának elősegítése, ugyanakkor tárgyilagosan szeretnénk minél több szemszögből bemutatni a kiváltó okokat, és természetesen a következményeket is.

 

A tárlat kitér a XIX. században már igen hangsúlyosan megjelenő nemzetiségi törekvésekre, valamint az utódállamok mohóságára is.

Célcsoportunk a csepeli középfokú tanulmányokat folytató diákságtól a nyugdíjas korosztályig terjed. Nem csak a kerületi lakosságot, hanem a környező agglomerációban és a szomszédos kerületekben élő budapestieket, valamint határon innen és túl élő valamennyi honfitársunkat is szeretnénk új kulturális helyszínünkre vonzani. 

Az épület kertjében bemutatásra kerül továbbá az ország egyik legnagyobb multú iparvállalatának, az egykori Weiss Manfréd Műveknek (WM Művek) a két világháború közötti története is röviden. Ennek indoka, hogy ebben a korszakban az irredenta kultusz átszőtte a mindennapokat. Csepel a világháborúk idején hadiipari központ volt, ezért a revizionizmus időszaka számos tekintetben igen erősen hatott a Csepel szigeten élő lakosság mindennapjaira, a gazdaságra és a kulturális életre egyaránt. A terület-visszacsatolások alkalmával fontos szerepet kaptak a csepeli hadiipar termékei. Hadikerékpárral, páncélozott járművel vonultak be a honvédcsapatok a korábban elcsatolt, majd visszaszerzett országrészekre. A csepeli erőgépgyártást egyfajta védegyletes szellem hatotta át, a hazai szükségletek kielégítésére hazai terméket kellett gyártani.

A trianoni döntés egész Nagy-Magyarország szempontjából sorsfordító, tragikus esemény volt, társadalmi, gazdasági változások sorának beindítója, amelyet egy sajátos szűrőn, „csepeli szemüvegen” keresztül szeretnénk a 2021. június 4-én megnyíló állandó, ingyenes tárlaton bemutatni.

A helyszínen rendszeresen sor kerül benti és kinti múzeumpedagógia foglalkozásokra, rendhagyó történelemórákra, történelmi témájú beszélgetésekre, filmvetítésekre és kiállításokra.