A nemzeti ünnepen átadták a Csepel Szolgálatáért díjakat

Az 1848–49-es szabadságharc 171. évfordulóján kiemelkedő szakmai teljesítményükért, példamutató életpályájuk elismeréseként Csepel Szolgálatáért díjban részesültek:

Bozi Tamás testnevelés- földrajz szakos tanár, a Szárcsa Általános Iskola tantestületnek tagja. A sport-, a mozgás-, az egészséges életmód, a tehetséggondozás végig kíséri pályáját. Testnevelői és edzői munkásságának sikerei a budapesti-, és országos diákolimpiákig nyúlnak. „Felemelő érzés volt átvenni a díjat, de úgy érzem rajtam kívül még sok kollégám megérdemelte volna. Hálás kösznet az igazgatóasszonynak, hogy felterjesztett erre az elismerésre. Pályámon arra vagyok a legbüszkébb, hogy atlétikában és kézilabdában kilenc országos első és második helyezést értünk el. Mindezt olyan tehetséges gyerekekkel, akiket kizárólag én készítettem fel a versenyekre. Ez a legnagyobb siker.”

Fazekas Attila: 30 éve a csepeli Katona József Általános Iskolában dolgozik. Gondnoki feladatai mellett a tanuszoda üzemeltetését is ellátja, hosszú évek óta szakképzett labdarúgó edzőként is tevékenykedik. A Csepel Utánpótlás Sportegyesület alapító és elnökségi tagja, tiszteletbeli elnöke. „Amikor értesültem arról, hogy én is részesülök a Csepel Szolgálatáért díjban, nagyon megörültem. Sokat jelent számomra ez az elismerés, mert olyan munkáért kaptam, amit szívvel-lélekkel csinálok Köszönöm mindazoknak, akik rám gondoltak és jövőben is azon leszek, hogy méltó legyek a díjra.”

Furák János: 2011. óta a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (egykori nevén: Oktatási Szolgáltató Intézmény)vezetője. Széles körű szakmai ismeretének, valamint a Belügyminisztériumban és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban szerzett több mint 10 éves vezetői tapasztalatának köszönhetően az elmúlt években sikeresen menedzselte az igazgatóság munkáját. „Igazi meglepetésként ért, hogy március 15-én Csepel Szolgálatáért díjat vehettem át. Egy hosszabb eredményes időszak elismerése, jutalmazása meghatározóvá válik életünkben. Felemelő érzés volt elismerő szavakat hallani munkánk eredményéről a közvetlen munkatársak, barátok és ismerősök körében. Hisz ez a díj munkatársaimat is illeti, munkánk szorosan összekapcsolódik, élményeit is együtt éltük meg. Együttműködés nélkül szinte lehetetlen eredményes munkát végezni.”

Glózerné Németh Magdolna: 2010 óta a Csepeli Önkormányzat Polgármesteri Titkárságán dolgozik. Kiemelt figyelmet fordít a hivatalhoz érkező lakossági megkeresésekre. Példamutatóan humánus látásmódja, szociális érzékenysége segíti napi igazgatási kihívások megoldását. „El sem hittem, annyira meglepett az örömteli hír. Igazán megtisztelő ez a kitűntetés, különösen úgy, hogy szűkebb hazámért és lakóhelyemért dolgozva nap, mint nap találkozom problémákkal, nehéz és összetett ügyekkel, mégis rengeteg hálás és kedves emberrel, akik mind-mind azt erősítik bennem, hogy jó ügyért dolgozom. Csepel látványosan fejlődik, jó itt élni és örömmel tölt el, hogy ennek én is részese lehetek!”

Hirholczné Faragó Tünde: 2015. óta a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője. 2002-ben létrehozta alapítványi működtetésű óvodáját, a Montessori Kétnyelvű Óvodát és Bölcsődét.  Szakmai pályafutása során magas szinten képezte magát. Fontos számára a gyermekek érdekeinek következetes képviselete, a minőségi nevelőmunka, az intenzív együttműködés kollégákkal és szülőkkel. „Felemelő érzés, hogy értékeli a kerület a szakmai munkámat, melyet 32 éve, itt Csepelen pedig 18 éve kezdtem el.  Nagyszerű érzés, hogy alkottam, alkotok, hagyok magam után valamit a mostani és a jövő generációinak egyaránt. Ilyen pl. a kora idegennyelvi nevelés fontossága, a Montessori pedagógia hatékonysága, az SNI ellátás integrációja és egy olyan szervezet, a Csepeli Egyesített Óvodák létrehozása, ahol érték a szaktudás, az intézmények irányítása az együttműködés pillérén nyugszik. Büszke emberként és pedagógusként vehettem át a Csepel Szolgálatáért díjat. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott, hogy ezen címet viselhetem!”

Katona M. András: A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt, Faipari Osztályának csoportvezetője. Részt vett többek között a Kalózhajós játszótér, a Szurkolói Aréna, a Fahíd, a Nagyszalontai Toldi játszótér és a Rákóczi-kert játszóterének megépítésében is. Feladatait lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel, magas színvonalon látja el. Nagy örömmel fogadtam a díjat, amelyre bevallom, nem számítottam. Jó érzés töltött el, amikor a hírt megkaptam, különösképpen azért, mert ilyen magas elismerésben még nem volt részem. A Csepel-Szolgálatáért díj megerősít abban, hogy az elmúlt években jó úton jártam, hiszen a magam részéről mindvégig arra törekedtem, hogy hozzájáruljak Csepel építéséhez-szépítéséhez. Ezúton is szeretném megköszönni az kitűntetést.”

Nagyné Kovács Tímea: A Humánszolgáltatások Igazgatóságának vezetője, 1998-ban kezdett a gyermekvédelem területén dolgozni. Munkája során megismerte a kerület szociális, társadalmi helyzetét, a generációs problémáit, Sokrétű szakmai tudásával, tapasztalatával sok családnak nyújtott segítséget. „Nagy megtiszteltetés, hogy ebben a díjban részesültem, amelynek híre meglepetésként ért és jó érzéssel töltött el, hiszen ezzel a kitüntetéssel több évtizedes, Csepelen végzett munkámat ismerik el. 20 éve dolgozom a kerületben a szociális és gyermekvédelem területén. Ez nehéz és küzdelmes feladat, melyet csak alázattal és magas hivatástudattal, empátiával és tolarenciával lehet végezni. A hétköznapokban sok azonnal megoldandó problémával, nehéz élethelyzetekkel találkozom, amelyekre nincsenek naponta látható, tapasztalható pozitív visszajelzések. Ezért is különösen fontos ez a díj számomra. „

Posztumusz Csepel Díszpolgára kitüntető címben részesült Mansfeld Péter (1941-1959) az 1956-os forradalom utáni megtorlások legfiatalabb áldozata.

Potondi Eszter