Hatvan éve kezdődött a tanítás a Kölcsey iskolában

Fennállásának hatvanéves évfordulóját ünnepelte a Kölcsey Ferenc Általános Iskola a Radnóti Miklós Művelődési Házban május 23-án. Az emléknapon Málek István intézményvezető idézte fel az elmúlt hat évtized történetét és beszélt a jelenkori célokról. Nagy szeretettel köszöntötték dr. Fazekas Lászlóné címzetes igazgatót, aki harminc éven át töltötte be az iskola vezetői posztját. A meghívottak között megjelentek az intézmény korábbi oktatói, valamint a szülők és a diákok. Az eseményen részt vett Ábel Attila alpolgármester és Tóth János tankerületi igazgató.

Málek István köszöntő szavait nagy üdvrivalgás fogadta a gyerekek részéről, akik közben már készültek a színpadi fellépésre, hiszen a rövid beszéd után másfél órás színvonalas műsorral mutatkoztak be a közönségnek. Az intézményvezető szólt arról, hogy az ünnepeken a legfontosabb dolog az együttlét, az iskola története pedig a közös tudásból és élményekből áll. A gyerekek hite, mosolya összhangot teremtett, és jó közösséget hozott létre. A Kölcsey iskola születése pillanatában a kerület szélén helyezkedett el, most a szívében található, ami jelképesen is értelmezhető. Az intézmény a jövő generációjának adja át a tudást, egyben olyan barátságok köttetnek a tanulók között, amelyek életre szólóak. A sikerekben nagy szerepet játszanak a szülők, akik segítik az iskola működését.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskolába jelenleg 388 tanuló jár. Az intézmény egyik erőssége az angol nyelv oktatása. Kiváló képzőművész-, tánc- és drámacsoport működik. Figyelemreméltó, hogy az iskolán kívül sokan sportolnak, közülük jó páran kiváló eredménnyel. A hat évtized alatt 78 olyan diák akadt, aki végig kitűnő tanuló volt.

A színpadon a diákok és a tanárok is felléptek különféle műsorokkal. Bemutattak angol nyelvű minikrimit, kalotaszegi csárdást és szaporát, Örkény István Egyperces novelláiból egy darabot, angol keringőt, moldvai néptáncot, akrobatikus rock and roll táncot, kalocsai néptáncot, szatmári népdalcsokrot. Nagy tapsot kapott a tanári énekkar.

Egy bemutatkozó filmbejátszáson derült ki, hogy a csepeli születésű és máig itt élő Tóth Andrásné a Kölcsey iskolában kezdte tanítói munkáját 1958-ban, és innen vonult nyugdíjba 37 év után. 

„Cinkotán akkor végeztem a tanítóképző főiskolát. Mikor felvételiztem, megkérdezték, miért ezt a pályát választom. Mert mindenképpen pedagógus akarok lenni, feleltem. Csepelen éltek a szüleim, nagyszüleim, édesanyám a Vasműben dolgozott, apám autószerelő. Tizennyolc éves voltam, amikor a Kölcseyben elkezdődött az oktatás, én pedig itt folytattam a gyakorlótanításomat. Emlékszem, második osztályos fiúkat tanítottam, mert akkor a fiúk és a lányok külön osztályba jártak, az én osztályomban negyvenen voltak. Mindig alsó tagozatos gyerekeket tanítottam, általában harmadikosokat és negyedikeseket. Harminchét évet töltöttem a Kölcseyben, 1979 és 1995 között igazgatóhelyettesként. Akkor mentem nyugdíjba. A Kölcsey Ferenc iskola mindig a főváros egyik legjobb intézménye volt. 1978-tól 1988-ig az egri tanárképző budapesti gyakorló iskolája volt.”  

Cs. A.